Nejsem spokojen s prací dodavatele, co mám dělat? | Easytask

Nejsem spokojen s prací dodavatele, co mám dělat?

Pokud dodavatel neodvedl práci podle smluvených podmínek, máte právo udělit mu negativní hodnocení. Případné sankce jsou ve vaší kompetenci. Pro co nejhladší průběh řešení sporu doporučujeme kontaktovat našeho ombudsmana e-mailu ombudsman@easytask.cz.